IT - informatika, hiradástechnika, rendszer felügyelet

Az Infohír Bt. ügyfelei számára mindenkor teljes körű szolgáltatást biztosít az igények felmerülésétől az új rendszerek bevezetéséig, valamint a bevezetés utáni tevékenységek támogatásában is. Az ügyfelek magas szintű kiszolgálására nagy hangsúlyt fektettünk .

Informatikai biztonság

Egyre nagyobb hangsúlyt kap az informatikai rendszerek biztonsága, az adatok megfelelő védelme, az azokhoz való hozzáférés szabályozása és korlátozása.

 • IT biztonsággal kapcsolatos tanácsadás
 • IT biztonsági audit
 • Kockázatelemzés
 • IT biztonságpolitika kialakítása
 • Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítése
 • Biztonságos informatikai rendszerek kialakítása

A lap tetejéreA lap tetejére...

Vírusvédelem, tűzfalak

Az informatikai rendszerekben tárolt adatokat nem csak a jogosulatlan hozzáférésektől és egyéb belső veszélyektől kell megóvni, hanem a külső támadásoktól is. A rendszerek és az adatok épségének egyik legnagyobb veszélyforrása a vírusfertőzések okozta kár.

 • A rendszer felmérése
 • Javaslattétel a legjobban illeszkedő vírusvédelmi megoldásra
 • A megfelelő vírusvédelmi megoldás telepítése
 • Naprakész felügyelet biztosítása

Az Internet széleskörű használatának azonban szintén megvannak a maga veszélyei, melyek ellen a megfelelő védelmi eszközök alkalmazásával védekezni kell. A megfelelő védelmi rendszer kiválasztásánál figyelembe kell venni a védeni kívánt eszközök és adatok körét és értékét, a lehetséges kockázatokat, és ezek alapján kiválasztani a megfelelő védelmi megoldásokat. Ezek fő csoportjait a különböző tűzfalak, proxy szerverek, behatolás érzékelők és egyéb védelmi eszközök.

 • Konzultáció és tanácsadás
 • A megfelelő védelmi megoldás kiválasztása
 • Tűzfalak és egyéb védelmi eszközök szállítása
 • Tűzfalak üzemeltetése és felügyelete

A lap tetejéreA lap tetejére...

Adatmentés, archiválás, adatvisszaállítás

Napjainkban nem a számítógép hardver, vagy a megvásárolt és feltelepített programok, hanem a számítógépen tárolt adatok képviselik a legnagyobb értéket. Sajnálatos módon még ma sem fordít mindenki kellő figyelmet és energiát ezen adatok védelmére, csak akkor jön rá a fenti állítás igazára, amikor már késő. Az Infohír Bt. nem csak az adatok mentésére és archiválására nyújt megoldási lehetőségeket ügyfelei részére, hanem akkor is rendelkezésre áll, amikor már megtörtént a baj. Adatmentés és archiválás témakörében az alábbi szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére:

 • Konzultáció és tanácsadás
 • Mentési és archiválási rendszer tervezése
 • A megfelelő eszközpark kiválasztása és szállítása
 • Mentési és archiválási rendszerek testre szabott konfigurálása, üzemeltetése és felügyelete
 • Eszközök kihelyezése az informatikai feladatok részleges vagy teljes megoldására
 • Alkalmazások kihelyezése
 • Testre szabott alkalmazások fejlesztése
 • Emberi erőforrások biztosítása, részleges vagy teljes munkaidőben
 • A helyi informatika támogatása kihelyezett szakemberek vagy eszközök segítségével
 • Teljes informatikai üzemeltetés biztosítása

A lap tetejéreA lap tetejére...

Informatikai szaktanácsadás és rendszertervezés

Mind az új rendszerek kialakításánál, mind a meglevő informatikai rendszer bővítése vagy korszerűsítése esetén elengedhetetlen a megfelelő szaktudás és a naprakész információk megléte.

 • Lokális és nagy kiterjedésű hálózatok
 • Vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció
 • Windows, Linux és NetWare platform
 • Új rendszerek tervezése és bevezetése
 • Meglevő rendszerek optimalizálása
 • Informatikai üzemeltetés kialakítása, optimalizálása

Az új rendszerek kialakítása vagy a meglevők korszerűsítése esetén az alábbi szolgáltatásainkat kínáljuk:

 • Konzultáció és az igények felmérése
 • Optimális eszközpark kiválasztása és leszállítása
 • Eszközök installálása és konfigurálása
 • Alkalmazások telepítése és konfigurálása
 • Oktatás és bevezetés

A lap tetejéreA lap tetejére...

Üzemeltetési, rendszerfelügyelet, távfelügyelet

Az informatikai rendszerek biztosításának, magas szinten tartásának elengedhetetlen feltétele a megfelelő szintű üzemeltetés, a működő rendszerek állandó, vagy időszakos felügyelete.

 • Rendszeres (heti-havi fix alkalom) megjelenés vagy folyamatos jelenlét
 • Távfelügyeleti rendszer kiépítése és működtetése
 • Havi órakeret
 • Rendkívüli esetben sürgős (2-4 óra) megjelenés
 • Rendszergazdai feladatok elvégzése
 • Üzemeltetői feladatok elvégzése
 • Felhasználók munkájának támogatása

A rendszer felügyeleti és rendszergazdai szolgáltatásokat az informatikai rendszer konkrét kiépítettségének és a kommunikációs lehetőségek függvényében mind személyes megjelenéssel, mind távfelügyelettel kínáljuk.

A lap tetejéreA lap tetejére...

Karbantartási és szerviz szolgáltatások, eseti hibaelhárítás

Az informatikai rendszerek működésének biztosításához nem csak a megfelelő szintű rendszergazdai és üzemeltetői munkákra van szükség. Maguk az eszközök is igénylik a rendszeres felügyeletet.

 • Tervszerű megelőző karbantartások elvégzése
 • Átlagos, éves rendelkezésre állási szint biztosítása
 • Hibaelhárítás, rendelkezésre állás igény szerint
 • Garantált határidejű hardware javítás, vagy csere
 • A meghibásodott eszközök javítása
 • A hibaelhárításhoz szükséges alkatrész bázis folyamatos biztosítása
 • Eszköz megjavítását követően az eredeti állapot visszaállítása.
 • Hibaelhárítás után a teljes rendszer vizsgálata

A lap tetejéreA lap tetejére...